hjerte i snø

Forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger fra 2020

Forbudet vil bidra til å redusere klimagassutslippene og erstatte oljefyr med fornybar oppvarming. Forbudet sender et klart signal om at vi nå skal over på fornybare oppvarmingsløsninger og at fossil olje til oppvarming hører fortiden til.

Hva er mineralolje, og hva blir forbudt? Les mer på regjeringen.no